1. WeatherSpark.com
  2. 马来西亚
  3. Kelantan
  4. Tanah Merah

地点