1. WeatherSpark.com
  2. 越南
  3. Lâm Đồng
  4. Huyện Đạ Tẻh

地点