1. WeatherSpark.com
  2. 越南
  3. Sơn La
  4. Huyện Sông Mã

地点