1. WeatherSpark.com
  2. 越南
  3. Tây Ninh
  4. Huyện Tân Châu

地点