1. WeatherSpark.com
  2. 越南
  3. Thanh Hóa
  4. Thành Phố Thanh Hóa

地点