1. WeatherSpark.com
  2. 越南
  3. Thanh Hóa
  4. Huyện Triệu Sơn

地点