1. WeatherSpark.com
  2. 越南
  3. Bình Định
  4. Huyện Hoài Nhơn

地点