1. WeatherSpark.com
  2. 越南
  3. Hòa Bình
  4. Huyện Lương Sơn

地点