1. WeatherSpark.com
  2. 越南
  3. Nghệ An
  4. Huyện Quế Phong

地点