1. WeatherSpark.com
  2. 越南
  3. Ninh Thuận
  4. Thị Trấn Phước Dân

地点