1. WeatherSpark.com
  2. 越南
  3. Quảng Trị
  4. Huyện Vĩnh Linh

地点