1. WeatherSpark.com
  2. 越南
  3. Sóc Trăng
  4. Huyện Cù Lao Dung

地点