1. WeatherSpark.com
  2. 越南
  3. Vĩnh Long
  4. Thành Phố Vĩnh Long

地点