1. WeatherSpark.com
  2. 越南
  3. Vĩnh Long
  4. Thị Xã Bình Minh

地点