1. WeatherSpark.com
  2. 越南
  3. Bắc Giang
  4. Huyện Lục Ngạn

地点