1. WeatherSpark.com
  2. 越南
  3. Quảng Nam
  4. Huyện Thăng Bình

地点