1. WeatherSpark.com
  2. 越南
  3. Thái Nguyên
  4. Huyện Phú Bình

地点