1. WeatherSpark.com
  2. 越南
  3. Lào Cai
  4. Thị Xã Cam Đường

地点