1. WeatherSpark.com
  2. 越南
  3. Ðắk Nông
  4. Thị Xã Gia Nghĩa

地点