1. WeatherSpark.com
  2. 越南
  3. Hau Giang
  4. Huyện Châu Thành

地点