1. WeatherSpark.com
  2. 越南
  3. Bình Thuận
  4. Huyện Đức Linh

地点